Upozorňujeme, že společnost De Agostini Polska Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě, ul. Ciszewskiego 15, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Oblastním soudem hl. m. Varšavy pod číslem 0000037922, jakožto správce údajů bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které uvedete ve formuláři, pro účely zaslání odpovědí na zadané otázky. Nebude-li z příslušných právních předpisů vyplývat něco jiného, Vaše osobní údaje nebudou moci být bez Vašeho souhlasu zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje budou zpracovávány automaticky. Pokud je poskytnete v jiné než elektronické formě, budou zpracovávány rovněž manuálně. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva stanovená příslušnými právními předpisy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu osobních údajů uvedených ve formuláři pro marketingové účely (za účelem nabízení obchodu a služeb) společností De Agostini Polska Sp. z o.o., a to na dobu 10 let. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů není podmínkou zaslání odpovědí na zadané otázky.